نویسنده = مهدی قیصری
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‌بندی خرداقلیمی شهر اصفهان بر اساس نوع پوشش سطح

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 21-31

مهدی قیصری؛ سید سعید اسلامیان؛ الهام شفیعیون؛ علی علیخاصی؛ عباس غفاری ششجوانی