نویسنده = خلیل قربانی
تعداد مقالات: 6
1. برآورد عملکرد گندم با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در استان گلستان
20.1001.1.23453419.1400.9.1.5.2

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 38-52

10.22125/agmj.2021.266547.1107

خلیل قربانی؛ رضا تیموری؛ میثم سالاری‌جزی


4. تحلیل تغییرات زمانی- مکانی خشکسالی های فصلی هواشناسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-11

منیره فغانی؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی


5. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی سویا در منطقه گرگان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 60-72

خلیل قربانی؛ مهدی ذاکری نیا؛ ابوطالب هزارجریبی