نویسنده = مجتبی قرائتی جهرمی
تعداد مقالات: 4
1. پهنه‌بندی آسیب‌پذیری از خشکسالی در ایران با استفاده از مدل AHP و منطق فازی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-12

10.22125/agmj.2019.113607.

سحر نسب پور؛ اسماعیل حیدری علمدارلو؛ حسن خسروی؛ علی وصالی


2. بررسی نقش عوامل هواشناسی و برداشت بی رویه آب‌های زیرزمینی بر کاهش سطح آب دریاچه مهارلو

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-10

10.22125/agmj.2018.59704

محسن کاظمی؛ سادات فیض نیا؛ حسن خسروی؛ حمید مصباح


3. ارزیابی شاخص خطر خشکسالی استان سمنان با استفاده از نمایه SPI

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394

محمد نصرالهی؛ حسن خسروی؛ علیرضا مقدم نیا؛ آرش ملکیان